Promocje
Analizer skóry 3D - Urządzenie do analizy skóry twarzy
Analizer skóry 3D - Urządzenie do analizy skóry twarzy

9 500,00 zł

Cena regularna: 12 900,00 zł

Najniższa cena: 12 900,00 zł
szt.
oczyszczanie wodorowe Hydrogen Oxygen 6w1
oczyszczanie wodorowe Hydrogen Oxygen 6w1

4 999,00 zł

Cena regularna: 7 900,00 zł

Najniższa cena: 4 999,00 zł
szt.
Radiofrekwencja 448 kHz, VITALIFT
Radiofrekwencja 448 kHz, VITALIFT

40 000,00 zł

Cena regularna: 57 000,00 zł

Najniższa cena: 40 000,00 zł
szt.
endermologia ENDO - platforma wielofunkcyjna do modelowania sylwetki
endermologia ENDO - platforma wielofunkcyjna do modelowania sylwetki

55 000,00 zł

Cena regularna: 60 000,00 zł

Najniższa cena: 55 000,00 zł
szt.

Serwis

 

Serwis sprzętu kosmetycznego i urządzeń dla medycyny estetycznej Hi-Tech marki ATTRE.EU

Jesteśmy odpowiedzialnym importerem profesjonalnych urządzeń na rynku polskim i pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Wszystkim naszym klientom oferujemy serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zgodnie z wytycznymi producenta, na oryginalnych, atestowanych częściach.

O nic nie musisz się martwić.

Oferujemy wymianę części eksploatacyjnych oraz naprawę urządzeń tak, aby zakupiony sprzęt mógł pracować w salonie kosmetycznym lub w gabinecie medycyny estetycznej przynosząc zyski twojej firmie.

Serwis urządzeń jest realizowany przez wykwalifikowany personel techniczny w siedzibie firmy ATTRE.EU przy ścisłej współpracy i doradztwie producentów urządzeń.

DZIAŁ SERWISOWY:

e-mail: serwis@attre.eu
tel.: +48 572 532 443
poniedziałek - piątek: godz. 10:00-16:00

  

Serwis

 

  Serwis

 

 

Ogólne zasady użytkowania urządzeń firmy Attre.eu

 • Urządzenia powinny być użytkowane w pomieszczeniach w których maksymalna temperatura otoczenia nie przekracza 26°C. Najlepsze warunki do pracy urządzeń to 20-26°C. Inne warunki otoczenia mogą spowodować poważne uszkodzenia urządzenia lub zaburzyć jego pracę.
 • Wilgotność powietrza w pomieszczeniu w którym pracuje urządzenie nie powinna przekraczać 75%.
 • Urządzenia nie powinny być umieszczane w pobliżu kaloryferów (oraz innych źródeł ciepła), ścian, nasłonecznionych miejsc. Może to spowodować awarię urządzenia. Aby układ chłodzenia urządzenia pracował poprawnie, należy zachować minimalny odstęp między urządzeniem, a ścianą lub innymi przedmiotami 0.5 – 1 m.
 • Pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie powinno być utrzymywane w czystości, nie zakurzone, nie zabrudzone. Wolne od pyłów, kurzu i środków bądź gazów łatwopalnych.
 • Różne urządzenia pracujące w tym samym czasie w swoim pobliżu mogą wzajemnie wpływać na swoją pracę. Dlatego należy zachować zalecaną odległość pomiędzy urządzeniami, w przeciwnym razie może istnieć niebezpieczeństwo nieprawidłowej pracy urządzeń.
 • Do urządzeń należy używać wody destylowanej (inaczej dejonizowanej), wody demineralizowanej lub specjalistycznych preparatów chłodzących (t.j. C 1000 albo T1000 Pure Clear Coolant). PH wartość 5.5-8, Hydronium. Aby urządzenie oraz układ chłodzenia pracowały prawidłowo wodę destylowaną znajdującą się w urządzeniu należy wymieniać co miesiąc, Natomiast jeśli urządzenie pracuje codziennie po kilka/kilkanaście godzin, wodę powinno się wymieniać co 2 tygodnie!
 • Woda, którą wlewa się do urządzenia nie powinna mieć temperatury niższej niż 14°C. W innym wypadku nie będzie możliwe prawidłowe uruchomienie urządzenia.
 • Gdy temperatura wody znajdującej się w urządzeniu spadnie <17°C lub wzrośnie >34°C - urządzenie przestanie pracować.
 • Urządzenie podczas transportu powinno być opróżnione z wody. Jest to warunek konieczny!
 • Urządzenie podczas transportu powinno być zabezpieczone tak, aby nie uległo zniszczeniu. Zalecane jest używanie opakowania dedykowanego do transportu urządzenia.
 • Oryginalne opakowanie urządzenia jest niezbędne do zachowania gwarancji.
 • Należy zachować wszystkie odpowietrzniki oraz lejki potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia wymiany wody bądź jej dolewania.
 • Każde uszkodzenie mechaniczne głowicy lub końcówek zabiegowych z powodu niewłaściwego użytkowania (np. upadku) nie podlega gwarancji na urządzenie. Należy pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu na całe urządzenie lub same głowice i/lub końcówki zabiegowe.

 

 

 

 • Wszelkie elementy eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu. Kategorycznie zabrania się używać urządzenia z widocznymi ubytkami, gdyż mogłoby to stanowić zagrożenie dla pacjentów!
 • Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniej higieny i czystości urządzenia. Nie wolno doprowadzić urządzenia do zakurzenia, bądź zalania jakąkolwiek cieczą.
 • Nie należy używać silnych detergentów czyszczących i ostrych przedmiotów, które uszkadzają powłokę ochronną urządzenia!
 • Po każdym użytkowaniu należy przetrzeć głowice zabiegową delikatną bawełnianą szmatką bądź wacikiem. Najpierw, aby ściągnąć nadmiar żelu i nie doprowadzić do jego przyschnięcia, a następnie należy użyć zwilżonej szmatki bądź wacika nasączonego preparatem do dezynfekcji narzędzi nie przekraczającym w swoim składzie 75% alkoholu. Może to być Octanisept bądź inny delikatny środek, który nie spowoduje odbarwienia się lakieru oraz nieodwracalnych przetarć. W celu przecierania całej obudowy z kurzu można używać delikatnych ściereczek bądź bawełnianych szmatek bez drażniący i alkoholowych produktów mogących spowodować uszkodzenia sprzętu.
 • Kabel zasilający powinien być zawsze podłączony do kontaktu uziemiającego, nigdy do przedłużek, złodziejek i innych przedłużaczy.
 • W razie konieczności i nagłego przypadku w którym bezzwłocznie należy zaprzestać pracy na urządzeniu np. oparzenie, upadek głowicy, nieprawidłowa pracy maszyny, wydobywający się dym, zapach, wyciek płynów - należy wcisnąć przycisk awaryjny w celu natychmiastowego zatrzymania urządzenia. Nie wyrywać kabla zasilającego z kontaktu oraz z urządzenia!!
 • Regularnie sprawdzaj filtry i gdy widoczne są jakieś ciała obce wymieniaj je. Filtry należy wymieniać, aby zachować prawidłową pracę urządzenia. Zazwyczaj filtr wymienia się co 3-4 miesiące, ale jest to uzależnione od nasilenia eksploatacji urządzenia. Jeżeli urządzenie jest mocno obciążone pracą to filtry należy wymieniać częściej - nawet co 2-3 miesiące. Należy skontaktować się z naszą firmą w celu ustalenia terminu wymiany filtra.
 • Nie wolno kłaść innych metalowych, elektronicznych przedmiotów bądź uruchomionych urządzeń na obudowie pracującego urządzenia.
 • Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Operator musi znać instrukcje i metodykę zabiegu. Urządzenie musi być obsługiwane przez specjalnie wyznaczoną i przeszkoloną osobę.

  

Serwis

Serwis

Ogólne warunki gwarancji

 

 

Firma Attre.eu Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Piasecznie udziela gwarancji na urządzenie wskazane w karcie gwarancyjnej na warunkach określonych poniżej.

 • Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych do eksploatacji w warunkach gabinetu. Używanie urządzenia winno się odbywać zgodnie z instrukcją obsługi i/lub wytycznymi przekazywanymi podczas szkolenia.
 • Sprzedawca zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, będącego przedmiotem gwarancji.
 • Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy użytkowania liczony od daty sprzedaż, chyba że Sprzedawca i Nabywca postanowią inaczej. Fakt sprzedaży musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem sprzedawcy na karcie gwarancyjnej.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, wadliwej instalacji i/lub montażu, napraw urządzenia przez osoby nieuprawnione, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i/lub wytycznymi przekazanymi podczas szkolenia, niewłaściwej konserwacji lub jej braku, nieprawidłowego włączenia do sieci elektrycznej, a także zdarzeń losowych. Gwarancją nie są objęte części eksploatacyjne urządzeń tj. obudowy, kable, filtry, części wymienne głowic, przewodów zasysających, naboi oraz elementów, które podlegają naturalnemu zużyciu w trakcie normalnego użytkowania, zmiany koloru tworzyw powstałych w konsekwencji naturalnego procesu starzenia się i zużycia.
 • Sprzedawca zapewnia bezpłatne usunięcie wad urządzenia, ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia urządzenia sprzedawcy. Czas naprawy nie obejmuje czasu sprowadzenia części zamiennych, jeśli naprawa ich wymaga, a serwis nimi nie dysponuje (nie posiada ich na stanie magazynu).
 • O ważności gwarancji stanowią dokument potwierdzający zakup oraz wypełniona karta gwarancyjna. Dla realizacji uprawnień z tytułu gwarancji urządzenie należy dostarczyć w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie to należy przechowywać do końca okresu gwarancyjnego. Karta gwarancyjna bez daty, pieczątki i podpisu jak również z poprawkami lub kreśleniami dokonanymi przez osoby nieupoważnione jest nieważna.
 • W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikatu nie wydaje się.
 • W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane będzie ponosił Nabywca w pełnym wymiarze.
 • We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 Warunki serwisu gwarancyjnego

 1. Naprawa urządzenia objętego gwarancją może być dokonana w pełnym zakresie, w przypadku załączenia karty gwarancyjnej wraz dokumentem potwierdzającym zakup.
 2. W wypadku zlecenia naprawy urządzenia objętego gwarancją bez dostarczonej karty gwarancyjnej wraz z potwierdzeniem zakupu, Nabywca pokrywa pełne koszty naprawy z możliwością korekty faktury usługowej po dostarczeniu brakujących dokumentów.
 3. Dla realizacji uprawnień z tytułu gwarancji urządzenie należy dostarczyć w opakowaniu fabrycznym wraz z wyposażeniem dodatkowym, tj. zasilaczem, kablem, etc. Zastosowanie innego opakowania niż fabryczne może skutkować uszkodzeniem urządzenia w trakcie transportu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Warunki serwisu pogwarancyjnego

 1. Naprawa urządzeń po okresie gwarancji polega na wymianie wadliwych części i elementów zamiennych na części i elementy wolne od wad (wymontowanie uszkodzonych i zamontowanie w ich miejsce sprawnych).
 2. W wypadku zlecenia naprawy urządzenia po okresie gwarancji, Nabywca pokrywa pełne koszty naprawy z uwzględnieniem ewentualnego kosztu transportu.

Zgłoszenie reklamacji /awarii / serwisu

 1. Wszelkie zgłoszenie reklamacji, umówienia serwisu, bądź awarii urządzenia wymaga formy pisemnej na adres mailowy serwisu firmy Attre.eu: serwis@attre.eu.
 2. W celu ułatwienia, oraz przyspieszenia procesu prosimy o pełną informację dot. urządzenia, wynikających problemów, uszkodzeń, usterek potwierdzonych opisem oraz dokumentacją zdjęciową bądź filmem.
 3. Formularz zgłoszeniowy

Serwis

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium